การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก

และแสดงวิธีหารยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว

เฉลยแบบฝึกหัด ป.3

การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลักตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก ที่หารลงตัว

แบบฝึกหัด เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว

ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วย ตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว

ดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ โดย คลิกที่แถบแนวนอน

 

การหารที่ตัวหารมีสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก

                    การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 1 

 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
    การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

                    การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 2 

 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

 
     การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว  
     การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว  
    การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว  
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
    การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว  
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลักตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก ที่หารลงตัว                    

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก และแสดงวิธีหารยาว  

 

  เฉลยคำตอบข้อ 3 

 การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก ตัวหารมีหนึ่งหลักและผลหารมีสองหลัก

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว 

   การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
 

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

  การหารที่ตัวตั้งมีสองหลัก แสดงวิธีหารยาว

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK