Print
Category: การหาร
Hits: 26785

 บทเรียนการหาร โดยการตั้งหลัก การหารเลขสองหลัก  เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป1 - ป4

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

ได้คำตอบคือ   13

  ดู VDO ดู VDO