บทเรียนการหาร โดยการตั้งหลัก การหารเลขสองหลัก   เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป1 - ป4

 

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

 

การหาร

 

 ได้คำตอบ  คือ   15

  ดู VDO ดู VDO