บทเรียนการหาร โดยการตั้งหลัก การหารเลขสี่หลัก   เข้า ใจง่ายเหมาะสำหรับ ผู้เรียนการหารเลข ป1 - 4

ตย.4  บทเรียนการหาร

 การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

 

 

การหาร

ได้คำตอบคือ    623

  ดู VDO    ดู VDO