การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ และ

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ ของเลขโดด 3 ตัว

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ         

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ ของเลขโดด 3 ตัว แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ข้อ 1

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

   

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

   

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 

   

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ


         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ ของเลขโดด 3 ตัว แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ข้อ 2

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    estimate 04 2         

    estimate 04 2

    estimate 04 2

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ ของเลขโดด 3 ตัว แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ข้อ 3

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ  

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ     

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK