การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยแบบฝึกหัด ป.5

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ของเลขโดด 4 ตัว

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย         

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

 การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ของเลขโดด 4 ตัว แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ข้อ 1

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1.     

   

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย  

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย ของเลขโดด 4 ตัว แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ข้อ 2

  การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.     

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย  

 

      

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 

 

    การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK