การหาค่าประมาณ

จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณ

จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน ป.6

โจทย์ปัญหา การหาค่าประมาณ จำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

       การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

       การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มสิบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

       การหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.1 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.1     

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มสิบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มพัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.2 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.2     

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มพัน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มสิบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.3 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.3     

 

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มสิบ         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.4 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.4     

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มร้อย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มพัน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.5 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.5     

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มพัน         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มร้อย

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4.6 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย เต็มพัน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4.6     

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มร้อย         

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK