การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน ป.6

โจทย์ปัญหา การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

      

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน      

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน 

       การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้าน

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

 

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มล้าน  

       โจทย์ปัญหาจำนวนเต็มล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK