กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ก การประมาณค่าโดยการปัดเศษ

1.

 

จงใช้การประมาณค่าโดยการปัดเศษหาผลลัพธ์ต่อไปนี้                      

 

1.

 

 

 

 

 

 

1,438 + 2,368 + 5,442

วิธีทำ

     ปัดเศษ       1,438     เป็น         1,440

     ปัดเศษ       2,368     เป็น         2,370

     ปัดเศษ       5,442     เป็น         5,440

 

เนื่องจาก     1,440 + 2,370 + 5,440    =  9,210

ดังนั้น           1,438 + 2,368 + 5,442   ≈   9,210

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

(5,870 ÷ 672) x (2,113 ÷  7)

วิธีทำ

หาค่าประมาณ  จาก

(5,870 ÷ 670) x (2,110 ÷10)  =  1,848

ดังนั้น

(5,870 ÷ 672) x (2,113 ÷· 7)   ≈ 1,848

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6.72 - 5.9 + 3.14

วิธีทำ

หาค่าประมาณ  จาก

6.70 - 6.0 + 3.10   =   3.8

ดังนั้น

6.72 - 5.9 + 3.14   ≈   3.8

 

4.

 

 

 

 

 

 

3,456 + 2,888 + 3,939 + 3,142

วิธีทำ

หาค่าประมาณจาก 

3,460 + 2,890 + 3,940 + 3,140  = 13,430

ดังนั้น

3,456 + 2,888 + 3,939 + 3,142  ≈  13,430

     

2.

 

 

โดยปรกติหัวใจของมนุษย์ จะเต้นนาทีละ 72 ครั้ง 

จงหาเวลา  1  ชั่วโมง หัวใจของมนุษย์จะเต้นประมาณกี่ครั้ง

   

วิธีทำ

หาค่าประมาณ   70  x  60  =  420  ครั้ง  

ดังนั้น หัวใจของมนุษย์ เต้นประมาณ  

                   72  x  60  ≈   420  ครั้ง   

3.

 

 

 

 

ในช่วงสิ้นปีห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะลดราคาสินค้าลง  15 -  70 %

สุดาต้องการซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าซึ่งเขาลดให้ 20 %  จากราคาปรกติ 

1,249  บาท 

อยากทราบว่าสุดจะประหยัดเงินได้กี่บาท

   

วิธีทำ

หม้อหุงข้าวราคาประมาณ  1,250  ลด  20 %

         3. การประมาณค่าโดยการปัดเศษ

ประหยัดเงิน ประมาณ  250 บาท

4.

 

 

 

ร้านค้าตั้งราคาขายผ้าไว้เมตรละ  219  บาท  เมื่อซื้อครบ 3  เมตร 

จะแถมให้  1  เมตร อลิสสา ต้องการซื้อผ้าทั้งหมด 5  เมตร 

อยากทราบว่าอลิสาจะต้องจ่ายค่าผ้าเงินประมาณกี่บาท

   

วิธีทำ

ซื้อผ้า 3 เมตร แถม 1 เมตร  ต้องการ 5 เมตร

ดังนั้น ซื้อผ้า ประมาณ  4  เมตร

ราคาขาย  219  บาท  โดยประมาณ  220  บาท

จะต้องจ่ายเงินค่าผ้าประมาณ  

        =  220 x 4 = 880 บาท

5.

 

 

 

จากแผนภูมิที่กำหนดให้ข้างต้น

วินัยต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปหาลูกที่เชียงใหม่และหาญาติที่

พะเยา  ตอนเขาไป จงหาว่า

  1. ระยะทางทั้งหมดที่เขาใช้ในการเดินทางครั้งนี้ ประมาณกี่กิโลเมตร
   

วิธีทำ

ขาไป

กทม. -  พะเยา            690      กิโลเมตร

พะเยา - เชียงใหม่          220     กิโลเมตร   

  ระยะทางไปกลับ กทม - เชียงใหม่

ขากลับ

เชียงใหม่  -  กทม.     695    กิโลเมตร

ต้องเดินทางทั้งหมด

=  690  +  220  +  695

= 1,605    กิโลเมตร

 

2.

 

 

ถ้าวินัยขับรถออกจากกรุงเทพเวลา 6.00 น.

ด้วยอัตราเฉลี่ย 80 กิโลเมตร /ชม. และต้องการให้ถึงเชียงใหม่ 

ประมาณ  20.00 น.  วินัยจะอยู่ที่บ้านญาติที่พะเยา กี่ชั่วโมง

   

วิธีทำ

กทม. - พะเยา        690    กิโลเมตร

พะเยา - เชียงใหม่    220      กิโลเมตร 

ระยะทางทั้งหมด        690 + 220

                   =    910      กิโลเมตร

ต้องใช้เวลา ทั้งสิ้น     910  ÷   80  

                  =  11.375 

เวลา 6.00 - 20.00 เท่ากับ 14 ชั่วโมง

ดังนั้น อยู่ที่บ้านญาติที่พะเยาได้ประมาณ 3  ชั่วโมง

   

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK