กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 2.3 ข การนำการประมาณค่าไปใช้

โจทย์ปัญหาการประมาณค่า 

1.

 

 

หนังสือเล่มหนึ่งราคาเล่มละ 125 บาทลดราคาให้ลูกค้า 30% 

อยากกทราบว่า ลูกค้าจะได้ลดราคาประมาณกี่บาท

   

วิธีทำ

หนังสือราคา  125 บาท ≈ 130

ดังนั้นส่วนลด 30 % เท่ากับ

             1. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

ลูกค้าจะได้ลดราคาประมาณ     39   บาท

2.

  

 

 

สมศรีต้องการขายที่ดินขนาด  4 ไร่ 80 ตารางวา ในราคา

ไร่ละ 300,000 บาท และเสียค่านายหน้าร้อยละ 2.5

ของราคาขาย อยากทราบว่าสมศรีต้องจ่ายค่านายหน้า ประมาณกี่บาท

   

วิธีทำ

ที่ดินขนาด  4 ไร่ 80 ตารางวา   ≈  5 ไร่

ขายไร่ละ 300,000 บาท คิดเป็นเงิน

          2. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

- เสียค่านายหน้า

       ร้อยละ 2.5 ของราคาขาย ≈ 3.0 ของราคาขาย

         2. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า -1

สมศรีต้องจ่ายค่านายหน้า ประมาณ 45,000  บาท

3.

  

 

 

สินค้าชนิดหนึ่งมีราคาตามขนาด คือ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม

ราคา 60 บาท และน้ำหนัก 6 กิโลกรัม ราคา 95 บาท

จงใช้การประมาณค่าตรวจสอบว่า ควรซื้อสินค้าขนาดใดจึง ได้ราคาถูกกว่า 

วิธีทำ

หาราคาขาย ต่อกิโลกรัม ของสินค้าแต่ละขนาด 

 

        3. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

 

น้ำหนัก 4 กิโลกรัม  ราคา 60 บาท  ราคาต่อ กก.ต่ำที่สุด

4.

 

 

 

 

 

ทองแท้ต้องการซื้อของสามชิ้น ชิ้นแรกราคา 525 บาท

ชิ้นที่สองราคา 443 บาท และชิ้นที่สามราคา 618 บาท 

และทองแท้มีเงินอยู่ 1,500 บาท 

นักเรียนคิดว่าทองแท้มีเงินพอซื้อของหรือไม่เพราะเหตุใด  จงอธิบาย 

วิธีทำ

หาราคาประมาณ ของสินค้าแต่ละชนิด แล้วนำมาบวกกัน

      4. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

        ทองแท้มีเงินไม่พอซื้อของ

        เพราะราคารวมมากกว่า 1,500  บาท

5.

 

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2546 กฏหมายได้ให้รถบรรทุกสินค้า ให้รถบรรทุก

แต่ละคันบรรทุกไม่เกิน 21 ตัน อยากทราบว่ารถบรรทุก

ที่มีน้ำหนัก 9.185 ตัน

จะสามารถบรรทุกสินค้าได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม 

วิธีทำ

น้ำหนักรถโดยประมาณ    5. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

 

ดังนั้นจะบรรทุกของได้ประมาณ

  5. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า -1

 

คิดเป็นน้ำหนักที่บรรทุกได้ประมาณ

  5. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า -2   กิโลกรัม

6.

 

 

 

 

 

เครื่องบินลำหนึ่งสามารถบรรทุกน้ำมันบินได้นานประมาณ 5 ชม.

ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 890 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ถ้าเครื่องบินลำนี้ต้องบินในระยะทาง 4,500 กิโลเมตร 

อยากทราบว่าเครื่องบินลำนี้สามารถบินไปถึงปลายทาง

โดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันเพิ่มได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 

วิธีทำ

อัตราเร็วเฉลี่ย

      890 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ≈ 900 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระยะทางที่บินได้  = เวลา x ความเร็ว

               6. โจทย์ปัญหาการประมาณค่า

จากการคำณวนประมาณน่าจะไปได้

แต่ในความจริงใครไปก็เชิญครับ ไม่มีน้ำมันสำรองลุ้นเอา

7.   จงประมาณค่าร้อยละต่อไปนี้


1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22% ของ 197

 

      7.1 ประมาณค่าร้อยละ

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 % ของ  39

 

      7.2 ประมาณค่าร้อยละ

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25%  ของ  204

 

      7.3 ประมาณค่าร้อยละ

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47%  ของ  52

 

     7.4 ประมาณค่าร้อยละ

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%  ของ 750

 

     7.5 ประมาณค่าร้อยละ

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75%   ของ 1,215

 

    7.6 ประมาณค่าร้อยละ

    .

8.

 

 

 

 

ปริมาณที่วัดเป็นบาเรล หนึ่งบาเรลประมาณ 158.984 ลิตร

บ่อน้ำมันแห่งหนึ่งส่งน้ำมันไปตามท่อประมาณวันละ 20,000

บาเรล 

จงหาว่าในแต่ละวันบ่อน้ำมันแห่งนี้ ส่งน้ำมันได้ประมาณกี่ลิตร 

วิธีทำ

หาค่าประมาณ

          8. ประมาณค่าร้อยละ

   บาเรล

                                                                    

ในแต่ละวันบ่อน้ำมันแห่งนี้

ส่งน้ำมันได้ประมาณ   3,200,000   ลิตร

9.

 

 

 

 

 

 

จากการเก็บสถิติของกรุงเทพมหานคร คาดว่าในปี

พศ. 2544 - 2549 จะมีขยะเฉลี่ยประมาณวันละ ประมาณ

10,410 ตัน ขณะที่กรุงเทพมหานครสามาถจัดเก็บได้วันละ

ประมาณ 8,000-9,000 ตัน ที่เหลือจะตกค้างในสิ่งแวดล้อม

อยากทรราบว่าถ้าไม่ช่วยลดปริมาณขยะลง ในแต่ละปีขยะตกค้าง

อยู่ในสิ่งแวดล้อมประมาณกี่กิโลกรัม 

วิธีทำ

หาค่าประมาณ

  9. ประมาณค่าร้อยละ

ดังนั้นมีขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อม  ประมาณวันละ 900 ตัน

คิดเป็น กิโลกรัม เท่ากับ   900 x 1000  =  900,000 กิโลกรัม/วัน

1 ปี ตกค้าง  365 x 900,000 = 328,500,000  กิโลกรัม/ปี

10.

 

 

 

 

ขณะเดินผ่านค่ายทหารแห่งหนึ่ง มีชัยนับเสาของรั้วกั้นด้านหน้า

ที่ติดถนน ไดจำนวน 754 ต้น เสาแต่ละต้นห่างกันประมาณ

2 เมตร อยากทราบว่าค่ายทหารแห่งนี้มีด้านหน้ากว้้างที่ติดถนน

ประมาณกี่กิโลเมตร 

วิธีทำ

หาค่าประมาณ

               10. ประมาณค่าร้อยละ

ดังนั้น ระยะทางที่คำณวนได้ประมาณ 1,500  เมตร

คิดเป็นกิโลเมตร  ได้  1.5 กิโลเมตร

11.

 

 

ตึกหลังหนึ่งสูง 15 ชั้น  แต่ละชั้นมีห้องอยู่ 45 ห้อง

ตึกหลังนี้มีห้องประมาณกี่ห้อง 

วิธีทำ

หาค่าประมาณ  ของห้อง  45  ≈   50

มีห้องโดยประมาณเท่ากับ       11. ประมาณค่าร้อยละ  ห้อง

 

12.

 

 

จงปัดเศษจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นเศษส่วนหรือ

จำนวนเต็มที่ใกล้เคียง1.

             12.1 การปัดเศษ

 

2.

 

 

 

            12.2 การปัดเศษ

  3.

            12.3 การปัดเศษ

  4.

           12.4 การปัดเศษ

  5.

          12.5 การปัดเศษ

  6.

           12.6 การปัดเศษ

13.

 

 

จงยกตัวอย่างเศษส่วน ที่มีค่าใกล้เคียงกับ

มาอย่าละห้าจำนวน 

ลองทำดูนะครับ

14.   จงประมาณค่าผลลัพธ์ต่อไปนี้


1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.1 การปัดเศษ

 

การประมาณค่าโดยการปัดเศษ กับเศษส่วน

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

  14.2 การปัดเศษ

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.3 การปัดเศษ

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14.4 การปัดเศษ

15.

 

 

 

 

ถ้าต้องการซื้อลวดหนามมาล้อมรอบที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่ง

กว้าง   8 ½    วา    ยาว       13 1/4     วา

จะต้องซื้อลวดหนามประมาณกี่เมตร (1 วา เท่ากับ 2 เมตร) 

วิธีทำ

หาค่าประมาณและลวดหนามที่ต้องซื้อ

                       15. การปัดเศษ    วา

                  ** (1 วา เท่ากับ 2 เมตร)

  ดังนั้นต้องใช้ลวดยาวทั้งสิ้นประมาณ  117 x 2 =  234   เมตร 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวของลุงแม้นมีอาชีพรีดนมวัวส่งขาย

เช้าวันหนึ่งรีดนมได้      2 5/6    ถัง

 

มะลิรีดได้               2 3/4    ถัง

 

พรเทพรีดได้           3 1/3    ถัง

ถ้านมถังหนึ่งบรรจุได้ 40 ลิตร

จงหาว่าวันนั้น ครอบครัวลุงแม้นรีดนมได้ประมาณกี่ลิตร 

วิธีทำ

หาค่าประมาณที่แต่ละคนรีดนมวัวได้ และนำมาบวกกัน

                         16. โจทย์การปัดเศษ

ดังนั้นคิดเป็นจำนวนลิตร ได้ประมาณ  9 x 40  =  360 ลิตร 

   

โจทย์ปัญหาการประมาณค่าโดยการปัดเศษ 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK