เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

แบบฝึกหัด 1.3 ม.2 เพิ่มเติม

 

เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และการเขียนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์

วิทยาศาสตร์ โจทย์ประยุกต์เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเองจาก โจทย์เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

ที่มีฐานเป็นเลขยกกำลัง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

    เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

   เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน  

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4 เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4     

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน    

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 5. เรื่อง เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5.    

  เลขยกกำลังคิดเป็นล้านล้าน

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK