เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

แบบฝึกหัด 1.3 ม.2 เพิ่มเติม

 

เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

การหาผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย  โจทย์ประยุกต์เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1. เรื่องเลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

  เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2. เรื่อง เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

   เลขยกกำลังการหาดอกเบี้ยทบต้น

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK