เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

แบบฝึกหัด 3.1ข ม.1 พื้นฐาน

 

เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ โจทย์ เลขยกกำลัง

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1    

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.1-2.4 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.1-2.4     

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2.5-2.8 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2.5-2.8     

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3.1-3.5 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.1-3.5      

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3.6-3.10 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.6-3.10      

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 3.11-3.14 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3.11-3.14      

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

   เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ เลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

  โจทย์ เลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ เลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7      

  โจทย์ เลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ เลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 8 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8      

  โจทย์ เลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ เลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 9 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9      

  โจทย์ เลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  โจทย์ เลขยกกำลัง

  โจทย์ เลขยกกำลัง

เฉลยคำตอบข้อที่ 10 เรื่อง เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10      

  โจทย์ เลขยกกำลัง

   โจทย์ เลขยกกำลัง

   โจทย์ เลขยกกำลัง

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK