เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง  ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

เมื่อเราต้องการกระจายเลขยกกำลังเราสามารถทำได้ดังนี้

    นิยาม   ถ้า  a เป็นจำนวนใด ๆ และ  n   เป็นจำนวนเต็มบวก

                เลขยกกำลัง

                                 โดยที่   a  มีจำนวนทั้งหมด  n  ตัว

 

           a คือ ฐาน  , n คือเลขชี้กำลัง

 

              a  เป็นจำนวนเต็มบวก           n  เป็น  เลขชี้กำลัง    

             อ่านว่า       เอ   ยกกำลัง   เอ็น         หรือ         เอ  กำลัง   เอ็น        

 

                       เลขยกกำลัง 5 ยกกำลัง 4 คือ 5 คูณกัน 4 ตัว     ( 5 คูณกัน  4  ตัว )

 

สังเกต การที่  เราจะดูว่า จำนวนใดที่ยกกำลังและคูณกันอยู่  ให้มอง   a    เป็นกลุ่มตัวเลข

                                   รูปทั่วไป ของเลขยกกำลัง

     ดังเช่น

                เลขยกกำลัง ลบของ กลุ่ม 4 ยกกำลัง 6    

                 ( มอง 4 ให้เป็นกลุ่ม แล้วกระจาย   เท่ากับเลขชี้  กำลัง คือ 6  )

                 เครื่องหมายลบ นอกวงเล็บก้ามปู เป็นเครื่องหมายลบของทั้งกลุ่มใหญ่                         

 

             เลขยกกำลัง มองเลขที่อยู่ในวงเล็บเป็นกลุ่ม      

 

          (มอง  กลุ่มของ 1/-4ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ 3 )

 

      มองเลขที่อยู่ในวงเล็บเป็นกลุ่ม

                          ( มอง   กลุ่มของ 2/3 ab ให้เป็นกลุ่ม   แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ 3 )

                          จำนวนเต็ม  7 นอกวงเล็บก้ามปู ทำการคูณอยู่กับ  ทั้งกลุ่มใหญ่

 

 

         exponent   

                          ( มอง  (-4) ให้เป็นกลุ่ม   แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  4 )

                          เครื่องหมายลบ นอกวงเล็บก้ามปู เป็นเครื่องหมายลบของทั้งกลุ่มใหญ่        exponents
                              

                         ( มอง  (3) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  6 )

                         ( มอง  (-2) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  5 )

                         เครื่องหมายลบ นอกวงเล็บก้ามปู เป็นเครื่องหมายลบของทั้งกลุ่มใหญ่

 

     exponents

 

                         ( มอง exponents กลุ่มของ -7/5 ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  3 )

                         ( มอง  (-2) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  5 )

                         ( มอง  (3) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  4 )

                         เครื่องหมายลบ นอกวงเล็บก้ามปู เป็นเครื่องหมายลบของทั้งกลุ่มใหญ่

 

  exponents

                         ( มอง exponnts กลุ่มของ 1/2 y^2 z  ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  3 )

                         ( มอง  (2) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  4 )

                         ( มอง  (5) ให้เป็นกลุ่ม  แล้วกระจาย เท่ากับเลขชี้ กำลัง คือ  2 )

                         ตัวแปร z  นอกวงเล็บ ด้านล่าง  ทำการคูณอยู่กับกลุ่มล่างทั้งกลุ่ม

 

                         _______________________________________________________