โจทย์เลขยกกำลัง สร้างเสริมประสบการณ์ 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

โจทย์เลขยกกําลังพร้อมวิธีทํา   เลขยกกําลัง ม.4  เลขยกกําลัง ม.ปลาย  

เลขยกกําลัง ม.ต้น นี้ เมื่อคุณอ่านพร้อมกับการทำความเข้าใจ

และทำโจทย์ ไปพร้อม ๆ ด้วยความตั้งใจ เมื่อจบ คุณจะสามารถเข้าใจและ

มองเห็น และได้ประสบการณ์ ที่พร้อมจะทำโจทย์ และทำข้อสอบทุกรูปแบบ     

ตั้งใจนะครับ

ตัวอย่าง 1.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      

                                  เลขยกกำลัง

 

                 วิธีทำ

                  เลขยกกำลัง      มอง     4/3     ให้เป็นกลุ่ม

 

                  ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน       ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

                   ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ 2 ยกกำลังเข้าใน               ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  2  ยกกำลังเข้าใน

 

                   9/16

วีดีโอ เลขยกกำลัง

       

 

     ___________________________________________  

 

     ตัวอย่าง 2.    ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ   

                              เลขยกกำลัง

 

    วิธีทำ 

             เลขยกกำลัง       มอง   -3/2       ให้เป็นกลุ่ม        

 

             ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                       ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

                       แยกเครื่องหมายออกมา 

           ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ 2 ยกกำลังเข้าใน          ยกกำลังอยู่ด้านนอกคูณ  ยกกำลังเข้าใน

           4/9

 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

      

 

                ____________________________________  

 

      ตัวอย่าง 3.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ      

                             เลขยกกำลัง

 

                  วิธีทำ 

               เลขยกกำลัง       มอง   มองเป็นกลุ่ม       ให้เป็นกลุ่ม   

 

              ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน        ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

             คูณ  เลขยกกำลัง  ยกกำลังเข้าใน             มอง  เลขยกกำลัง   เป็นเลขยกกำลังอยู่ด้านนอก

                                                    คูณ   เลขยกกำลัง   ยกกำลังเข้าใน 

 

               เลขยกกำลัง

 

                           _______________________________________________________  

 

วีดีโอ เลขยกกำลัง

 

       

 

 ตัวอย่าง 4.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    

 

                      เลขยกกำลัง

 

 วิธีทำ

        เลขยกกำลัง       มอง   มองเป็นกลุ่ม       ให้เป็นกลุ่ม 

 

       ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน     ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน 

 

       เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน         เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน

 

        เลขยกกำลัง

 

         _____________________________________

 

   ตัวอย่าง 5.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ                    

                               เลขยกกำลัง

 

    วิธีทำ

              เลขยกกำลัง        มอง  มองให้เป็นกลุ่ม         ให้เป็นกลุ่ม 

 

             ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน    ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

 

             คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน           เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก

                                                  คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน

 

             คูณ 3 ยกกำลังเข้าใน 

 

             เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม  เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                  ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

 

             จัดกลุ่ม   

 

             ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก    ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

 

             ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก 

                _________________________________

 

  ตัวอย่าง 6.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    

                         เลขยกกำลัง

 

  วิธีทำ

           เลขยกกำลัง

           ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก    ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

           เลขยกกำลัง 

          _____________________________________________

 

  ตัวอย่าง 7.  ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    

                         เลขยกกำลัง

 

  วิธีทำ

        เลขยกกำลัง      

 

        ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก         ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก      

 

        ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก

 

        เลขยกกำลัง

              ___________________________________________

 

  ตัวอย่าง 8.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ   

                  เลขยกกำลัง

 

 วิธีทำ

               เลขยกกำลัง

 

                ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก        ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

 

                เลขยกกำลัง

 

                เลขยกกำลัง 

            ________________________________________ 

 

   ตัวอย่าง 9.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

                        เลขยกกำลัง

 

    วิธีทำ

                เลขยกกำลัง    มอง   มองให้เป็นกลุ่ม       ให้เป็นกลุ่ม 

                ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน      ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน

               เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 2w ยกกำลังเข้าใน       เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  2w ยกกำลังเข้าใน

              ยกกำลัง ติดลบ กลับเศษเป็นส่วน แปลงเลขยกกำลังเป็นบวก                ยกกำลัง ติดลบ  กลับเศษเป็นส่วน

                                                 แปลงเลขยกกำลังเป็นบวก

              เลขยกกำลัง 

 

 อ้างอิงข้อนี้ :  จาก แบบฝึกหัดที่  5.2 

   ALGEBRA for College Students  

   by MARK DUGOPOLSKI   Third Edition   

    QA 152.3 D836 2004 ห้องสมุด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

   วิทยาเขตตรัง  อ.เมือง  จ. ตรัง 

  _________________________________________ 

 

  ตัวอย่าง 10.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ    

                   เลขยกกำลัง

 

  วิธีทำ 

              เลขยกกำลัง           มอง   มองให้เป็นกลุ่ม      ให้เป็นกลุ่ม 

              ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก กลับเศษเป็นส่วน      ยกกำลัง ติดลบ แปลงเป็นบวก

                                                    กลับเศษเป็นส่วน

              เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 4 เข้าใน    เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้าใน

 

              ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก          ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

 

              ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก

 

               แปลงกำลังลบเป็น กำลังบวก ได้เศษส่วน                    แปลงกำลังลบเป็น กำลังบวก ได้เศษส่วน

              เลขยกกำลัง 

 

                 _________________________________________  

 

    ตัวอย่าง 11.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

                       เลขยกกำลัง

 

    วิธีทำ

                 เลขยกกำลัง

 

                 เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม      เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                          ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

 

                 ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก             ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

 

                 เลขยกกำลัง บวกลบ กำลัง

 

                 เลขยกกำลัง

         _______________________________________________

 

  ตัวอย่าง 12.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       

                                   เลขยกกำลัง

วิธีทำ

              เลขยกกำลัง

 

              เปลี่ยนเป็นคูณ ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม     เลขยกกำลังหารอยู่ เปลี่ยนเป็นคูณ

                                                           ได้เครื่องหมายตรงกันข้าม

 

              เลขยกกำลัง

 

              ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก                ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก

 

              เลขยกกำลัง

             ______________________________________________

 

   ตัวอย่าง 13.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       

 

                         เลขยกกำลัง

 

   วิธีทำ

             เลขยกกำลัง        

             เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 4 เข้า ใน  เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

 

             เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ 4 เข้า ใน

 

             ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก         ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

 

             เลขยกกำลัง

         _______________________________________________

 

 ตัวอย่าง 14.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ  

               เลขยกกำลัง        

 

วิธีทำ

            เลขยกกำลัง

            เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ เข้า ใน   เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

 

            เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ เข้า ใน

 

             ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก              ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก 

 

             เลขยกกำลัง

          ____________________________________

 

  ตัวอย่าง 15.   ทำให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง ในรูปผลสำเร็จ       

 

              เลขยกกำลัง

 

    วิธีทำ

            เลขยกกำลัง

 

            เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ เข้า ใน   เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ  เข้า ใน

 

            เลขยกกำลังอยู่ด้านนอก คูณ เข้า ใน

 

            ฐานเท่ากันคูณกัน เอากำลังมาบวก                  ฐานเท่ากันคูณกัน  เอากำลังมาบวก  

 

            เลขยกกำลัง 

 

                   _________________________________