การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ม.3 แบบฝึกหัด 2.3ข

ในแบบฝึกหัด การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรี มากกว่า สองนี้

มีการทำอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีทั้ง เป็นผลต่างกำลังสอง และ การทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

และ ผลบวก ผลต่าง กำลังสาม ไม่ยากเกินไปที่จะเข้าใจได้ครับ ลองทบทวนดูครับจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้
1. 1.การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
2. 2.การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
3. 3.การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
4. 4. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
5.

5. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง

 5. คำตอบการแยกตัวประกอบที่มีดีกรีสูงกว่า 2

6. 6. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
7. 7. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
8. 8. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
9. 9. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
10. 10. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
11. 11. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
12. 12. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
13. 13. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
14. 14. การแยกตัวประกอบพหุนาม ที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK