การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองที่เป็นผลต่างกำลังสอง ม.3 แบบฝึกหัด 2.1

ในแบบฝึกหัดนี้ จะทำให้เราได้รู้จัก การใช้ ผลต่างกำลังสอง ในการแยกตัวประกอบของพหุนาม

ที่เป็นผลต่างกำลังสอง

 

 

1.   จงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้

 

   
1.-2. 1,2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
3-4. 3 ,4 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
5. 5. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
6. 6. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
7. 7. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
8. 8. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
9. 9. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
10. 10. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
11. 11. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
12. 12. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
13. 13. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
14. 14. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
15. 15. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
16. 16. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
17. 17. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
18. 18. การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK