ตัวประกอบเฉพาะ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวประกอบเฉพาะ

ตัวประกอบเฉพาะ คือ ตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เป็นทำความเข้าใจการหา ตัวประกอบ

และ ตัวประกอบเฉพาะ และหาตัวประกอบเฉพาะทุกตัวของจำนวนนับ ที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวประกอบเฉพาะ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1       

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวประกอบเฉพาะ

  

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ตัวประกอบเฉพาะ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 2      

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 

 
 

 

     ตัวประกอบเฉพาะ

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK