ตัวประกอบจำนวนนับ

ของจำนวนใด ๆ      คือ จำนวนนับทุกจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

พูดเป็น ภาษามนุษย์ว่า  " จำนวนนับที่นำมาหาร เลขที่ต้องการ หารได้ลงตัว เรียกจำนวนที่มาหารลงตัวว่า ตัวประกอบ "

 

ยกตัวอย่าง   เช่น   24  มีตัวประกอบเป็น เท่าใด ?

วิธีคิด

           การแยกตัวประกอบทั้งหมดของ 24

 

>>     อะไรที่หาร 24 ลงตัวบ้าง    <<

                 1  x   24    =  24

                 2  x   12    =  24

                 3  x     8    =  24

                 4  x     6    =  24

ดังนั้นได้    1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 12 , 24     เป็นตัวประกอบทั้งหมดของ     24

 

_______________________________________________________________________________

 

ตัวอย่าง    จงหาตัวประกอบทั้งหมดของ  100

 การแยกตัวประกอบทั้งหมดของ 100

>>     อะไรที่หาร    100    ลงตัวบ้าง    <<

                1  x   100    =  100

                2  x     50    =  100

                4  x     25    =  100

                5  x     20    =  100

                10  x   10    =  100

ดังนั้นได้    1 , 2 , 4 , 5 , 10  , 20 , 25 , 50 , 100     เป็นตัวประกอบทั้งหมดของ 100

  

              วีดีโอ สมบัติจำนวนนับ การหาตัวประกอบทั้งหมด                

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK