การแยกตัวประกอบ    คือการเขียนจำนวนนับให้อยู่ในรูป     ผลคูณของจำนวนเฉพาะ

เรามีวิธี หา การแยกตัวประกอบหลายวิธี เช่น  

       1. วิธีการหารสั้น

ตัวอย่าง     แยกตัวประกอบของ  144

                 2 ) 144  

                 2 )  72   

                 2 )  36   

                 2 )  18   

                 2 )   9    

                        3    

ดังนั้นเราจะได้ว่า ตัวประกอบของ  144  =  2 x   2  x  2  x   2  x   2  x   3

                                                =  แยกตัวประกอบ

   

     2. วิธีเขียนแผนภูมิต้นไม้

ตัวอย่าง     แยกตัวประกอบของ      10

              พิจารณาจาก            10   =  2 x 5

    สามารถ เขียนเป็น แผนภูมิต้นไม้           การแยกตัวประกอบแผนภูมิต้นไม้

 

                               ตัวประกอบของ    10   =  2 x 5  

   

  วีดีโอการแยกตัวประกอบ ด้วยการหารสั้น และแผนภูมิต้นไม้  

 

  

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK