การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

ตัวอย่าง  หาตัวประกอบของ   60 

 

                                   ทำได้ดังนี้     แยกตัวประกอบใช้แผนภูมิต้นไม้

                                                                  

                                                                            คิดด้านบนมาจาก                         

                                                                       60          =      6     x     10

                                                                         6          =       2     x      3

                                                                        10         =        5     x      2

                            ได้ตัวประกอบ ของ 60  =  2  x  2  x  3  x  5 

 __________________________________________________________________________

ตัวอย่าง  หาตัวประกอบของ   60 

 

                                         ทำได้ดังนี้ การกระจายโดยใช้แผนภูมิต้นไม้

 

                                                                             คิดด้านบนมาจาก                         

                                                                        90          =      9     x     10

                                                                         9          =       3     x      3

                                                                        10         =        5     x      2

                            ได้ตัวประกอบ ของ 90     =  2  x  3  x  3  x  5

           ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK