การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

ตัวอย่าง  หาตัวประกอบของ  220

                                                      ทำได้ดังนี้  การแยกตัวประกอบโดยใช้แผนภูมิต้นไม้  

                                                                  

                                                                    คิดด้านบนมาจาก                         

 

                                                                       220         =      110     x     2

                                                                       110         =       10     x      11

       

                 ได้ตัวประกอบของ      110    =     2    x   10   x   11 

 __________________________________________________________________________

ตัวอย่าง  หาตัวประกอบของ   350

                                                   ทำได้ดังนี้ การหารตัวประกอบโดยแผนภูมิต้นไม้

 

                                                                             คิดด้านบนมาจาก                         

 

                                                                       350          =      35     x     10

                                                                         35          =        7      x      5

                                                                         10          =        5     x      2

                       ได้ตัวประกอบ ของ 350     =  2  x  5  x  5  x  7

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK