บทเรียน การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 
 

          VDO

             Adobe Captivate 4

 

 

   VDO 1  บทเรียน  การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้


   VDO 2 บทเรียน  การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

 

  VDO 3  บทเรียน  การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

 
  VDO 4  บทเรียน  การแยกตัวประกอบ แบบแผนภูมิต้นไม้

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK