การแแยกตัวประกอบโดยการหาร

เป็น วิธีที่ง่ายและได้ผลรวดเร็ว โดยทำการหารไปจนได้จำนวนที่เป็นจำนวนเฉพาะ

ตัวอย่าง  หาตัวประกอบของ 540 โดยใช้วิธีตั้งหาร

                                   การแยกตัวประกอบโดยการหาร

                         อธิบาย  นำจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดหารทีละขั้น โดยหาตัวหารที่หารลงตัว 

                                       จนถึงจำนวนสุดท้าย จะได้จำนวนเฉพาะ

                    การแยกตัวประกอบ

หาตัวประกอบ โดยใช้วิธีตั้งหาร

 
   

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK