แบบฝึกหัด เสริมทักษะ แยกตัวประกอบ (ใหม่)

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ แยกตัวประกอบ

- หาจำนวนเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวประกอบของ ....

       แบบฝึกหัด เสริมทักษะ แยกตัวประกอบ  - หาจำนวนเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวประกอบของ

วิธีใช้ แบบทดสอบ แยกตัวประกอบ

-ใส่ค่า จำนวนเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้

 โดยกดตัวเลขจำนวนเฉพาะด้านล่าง

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ แยกตัวประกอบ

- หาจำนวนเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวประกอบของ ....

       แบบฝึกหัด เสริมทักษะ แยกตัวประกอบ  - หาจำนวนเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวประกอบของ ....

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook