อินเวอร์สของความสัมพันธ์

   

อินเวอร์สของความสัมพันธ์   

นิยาม    อินเวอร์สของความสัมพันธ์ r คือความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการสลับที่

สมาชิกตัวหน้า และตัวหลัง ในแต่ละคู่อันดับ ที่เป็นสมาชิกของ r  

 

         เรามาดูตัวอย่างของ อินเวอร์สของความสัมพันธ์ 

 


ตัวอย่าง 1 ให้

          อินเวอร์สของความสัมพันธ์

        หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์    อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

  วิธีทำ

       อธิบาย   อินเวอร์สของความสัมพันธ์ หาได้โดยสลับที่ คู่อันดับ

       อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

 

ตัวอย่าง 2 ให้

       หาความสัมพันธ์

       หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

   วิธีทำ

       อินเวอร์สของความสัมพันธ์

       ดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป ปรกติ ดังนี้

       อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 


ตัวอย่าง 3  ให้  

       หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์

    หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์  

 

      วิธีทำ 

       อินเวอร์สของความสัมพันธ์

ดังนั้นเราสามารถเขียนตวามสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป ปรกติ ดังนี้

       อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

   ตัวอย่าง 4     ให้

             หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์        

       หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

       วิธีทำ

         อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 


     ตัวอย่าง 5   ให้

            อินเวอร์สของความสัมพันธ์

        หา อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

        อินเวอร์สของความสัมพันธ์

ดังนั้นเราสามารถเขียนตวามสัมพันธ์ให้อยู่ในรูป ปรกติ ดังนี้

     เรา ทราบอยู่แล้วว่า  

      อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

          อินเวอร์สของความสัมพันธ์

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK