การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 

 

 -  มาทราบกันก่อน ว่าเรากำลังเรียนรู้อะไร

    เรากำลังเรียนรู้การแผนภูมิรูปวงกลม 

 -  ทำไมเราต้องมาเรียน   มีประโยชน์อย่างไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันไหม 

 -   เอาไปใช้อะไรได้บ้าง  

    เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

    เช่น  เราไปพบ ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข ดังตารางด้านล่าง

             ตาราง สาเหตุของการตาย

 

สังเกตุไหมครับ ว่า พออ่านตาราง จบลง มองเห็นแต่ตัวเลข กับตัวหนังสือ

การที่เราจะเข้าใจในเนื้อหานั้นยากเต็มที ทุกครั้ง จะต้องมองและเปรียบเทียบตัวเลข

ดังนั้น จึงมีการนำเอา ข้อมูลจากตารางด้านบน  มาเขียน เป็นแผนภูมิรูปวงกลมได้ดังนี้

 

           การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 

 

พอเราทำเป็นรูปแล้ว สิ่งที่เราเห็นก็คือ วงกลมถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ

ตามจำนวนเปอร์เซนต์ มากน้อย และ  สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย

แม้กระทั่งผู้ที่ไม่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์ ก็เข้าใจได้ไม่ยาก

 

 ยกตัวอย่าง     รูปพื้นที่สีเหลืองมากที่สุด    มี  36.95 %    คือ  โรคเอดส์

                     รูปสีชมพู          น้อยที่สุด   มี    4.5 %      คือ  ฆ่าตัวตาย

                     โดยจำนวนทั้งหมดเท่ากับ       100 % 

 

 ดังนั้น ในทำนองเดียวกัน   เราก็จะสามารถเห็น และเข้าใจใน

 แผนภูมิรูปวงกลมโดยไม่ยาก

 เช่น    ปริมาณ ของอาหารเป็นกรัมที่เด็กหญิงวัย  11 -  12  ปี

          ควรได้รับประทาน  ในแต่ละวัน

 

          เนื้อสัตว์             128      กรัม    

          ผักใบเขียว          119      กรัม

          ไข่                     35      กรัม

          ข้าว                  264      กรัม

 

 เมื่อเราเห็นตัวเลข ดูยาก   ดังนี้ ทำให้มองเป็นรูปแผนภูมิรูปวงกลมจะได้ดังรูป

 

             การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

 

ในทำนองเดียวกัน  ทำให้เราเห็นภาพ และอ่าน ค่าต่าง ๆ ได้ อย่างง่ายดาย ครับ..