ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

แบบฝึกหัด 1.1 ม.1 พื้นฐาน

 

ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

และ โจทย์ ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

     ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 8 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 9 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9     

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 10 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 11 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 12 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12      

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบข้อที่ 13 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. และการนำไปใช้

 

 เฉลยคำตอบข้อ 13      

ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK