ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

ตัวหารร่วมมาก  คือ ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุด ใช้อักษรย่อว่า   ห.ร.ม.

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด โดยการหาตัวหารร่วมของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3      

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9     

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12     

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-15 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-15     

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 16-18 เรื่อง ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 16-18    

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 

 
 

 

   ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม.

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK