ตัวคูณร่วม

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

ตัวคูณร่วม

ตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป

เป็นจำนวนนับที่หารด้วยจำนวนเหล่านั้นลงตัว

 ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด การหา ตัวคูณร่วมของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ตัวคูณร่วม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   ตัวคูณร่วม

   ตัวคูณร่วม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง ตัวคูณร่วม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวคูณร่วม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง ตัวคูณร่วม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   ตัวคูณร่วม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง ตัวคูณร่วม

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK