การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ เป็นการหา ตัวคูณร่วมน้อย หรือ ค.ร.น.

โดยทำการแยกตัวประกอบของแต่ละจำนวนในรูปผลคูณ

และดำเนินการจัดการกับตัวประกอบ

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด

การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น.

 

 
 

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 

 
 

 

   หา ค.ร.น.โดยการแยกตัวประกอบ

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK