การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยแบบฝึกหัด ป.6

 

การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

ค.ร.น.โดยการตั้งหาร เป็นการหา ตัวคูณร่วมน้อย หรือ ค.ร.น.

โดยทำการตั้งหารตามวิธีการเฉพาะ  และนำตัวหารและเศษมาคูณกันได้ ค.ร.น.

ในบทนี้ เป็นการเรียนรู้จากแบบฝึกหัด การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

ของจำนวนที่กำหนดให้

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

  

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1-3 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 1-3     

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 4-6 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 4-6     

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 7-9 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 7-9    

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 10-12 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 10-12    

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 13-15 เรื่อง การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

     
 

 เฉลยคำตอบข้อ 13-15    

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 

 
 

 

   การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK