บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 

 

 

 

            VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 1 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 

 

VDO 2 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

 

 

VDO 3 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ