การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 กล่าวง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก

ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6       

                    ค.ร.น. ของ ทั้งสามจำนวนต้องถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  และมีค่าน้อยที่สุด

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

ตัวอย่าง  ที่ 1

หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

           การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

           ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

         ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 ____________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2 

          หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

                 การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ

                  ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

                   ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 

            ______________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 3

 

                     หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้

                  ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

                   ทำการเลือก ตัวที่ซ้ำกันทั้งหมด

 สามารถ  ชม   VDO ค.ร.น. ได้ ในหัวข้อถัดไป

 

   
 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK