ห.ร.ม.  หรือ ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  20, 60   มี ห.ร.ม. คือ  4  ดังนั้น  4 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด

ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแยกตัวประกอบ

ตัวอย่างที่ 1 

              การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ 

                  การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

                         การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

                         การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

_____________________________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่ 2

                      การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

                           การหา ห.ร.ม. โดยแยกตัวประกอบ

                           การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

 

 _________________________________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่3

                  การหา ห.ร.ม.โดยการแยกตัวประกอบ

                                      การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

                                      การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

                                     การหา ห.ร.ม. โดยการแยกตัวประกอบ

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK