บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 
 

         VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

 

 VDO 1 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการการตั้งหาร

 

 

VDO 2 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการการตั้งหาร

 

 

VDO 3 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการการตั้งหาร

 

 

VDO 4 บทเรียน  การหา ค.ร.น. โดยการการตั้งหาร

 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK