ตัวหารร่วมมาก 

คือตัวประกอบร่วม ที่มีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  20, 60   มี ห.ร.ม. คือ  4  ดังนั้น  4 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด

ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีการตั้งหาร

ตัวอย่างที่ 3

หา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้ 

_________________________________________________________________________

 

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

___________________________________________________________________________________

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

___________________________________________________________________________________

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

___________________________________________________________________________________

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

 

___________________________________________________________________________________

ห.ร.ม. คือ 40

 

___________________________________________________________________________________

 

ตัวอย่างที่ 4

หา ห.ร.ม. ของจำนวนต่อไปนี้

_________________________________________________________________________________________ 

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

_________________________________________________________________________________ 

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

 _____________________________________________________________________________________________

หาจำนวนเต็มที่มาหาร ทั้ง 3 จำนวนลงตัว

 ______________________________________________________________________________________________

ห.ร.ม. คือ 25

_______________________________

สามารถชม VDO  ในหัวข้อถัดไป

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK