ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

ยกตัวอย่างเช่น  ห.ร.ม.  ของ  20, 60   มี ห.ร.ม. คือ  4  ดังนั้น  4 จะเป็นตัวประกอบที่มากที่สุด

ที่สามารถ หารทั้งสองจำนวนได้ ลงตัว 

ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม. โดยวิธีแบบยุคลิด

วิธีหารแบบยุคลิด

    ทำได้โดย ตัังหาร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 ตัวอย่างที่ 1

 การหา ห.ร.ม.โดยใช้วิธีแบบยุคลืด

  โดยจะใช้วิธีหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด

 _____________________________________________________________________________________

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 _______________________________________________________________________________________

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

_______________________________________________________________________________________

 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

_____________________________________________________________________________________

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

______________________________________________________________________________________

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

___________________________________________________________________________________

 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

___________________________________________________________________________________

ห.ร.ม. แบบยุคลืด คือ 6 คือจำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารทั้งสองจำนวนลงตัว

                            เนื่องจาก     84   -     84      =      0

                           ทำให้การหารลงตัว  ดังนั้น หรม จึงได้เท่ากับ  14

___________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

การหา ห.ร.ม.โดยใช้วิธีแบบยุคลืด

 โดยใช้การ ห.ร.ม. แบบยุคลิด

 ____________________________________________________________________________________

การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

 _________________________________________________________________________________________

           การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

             _________________________________________________________________________________________

           การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

                _________________________________________________________________________________________

            การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

               _____________________________________________________________________________________

            การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

                    ____________________________________________________________________________________

          การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

                   _____________________________________________________________________________________

           การหา ห.ร.ม. แบบยุคลืด โดย นำจำนวนที่ น้อยไปหาร

             ____________________________________________________________________________________

          ห.ร.ม. แบบยุคลืด คือ 4 คือจำนวนที่น้อยที่สุด ที่หารทั้งสองจำนวนลงตัว

                          ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK