การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ แบบตั้งหาร

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 กล่าว ง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า

จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6       

          ค.ร.น. ของ ทั้งสามจำนวนต้องถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  และมีค่าน้อยที่สุด

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

ตัวอย่างที่ 1

 หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้ โดยการตั้งหาร

 โดยการตั้งหาร

        __________________________________________________________________________________

               การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะ มาหาร

            ________________________________________________________________________________________

              การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะ มาหาร

               __________________________________________________________________________________

             15 หารไม่ลงตัว ให้ชักลงมาได้ ทันที

                   __________________________________________________________________________________

            13 หารไม่ลงตัว ให้ชักลงมาได้ ทันที

             __________________________________________________________________________________

            ได้ ค.ร.น.

          __________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

       หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้ โดยการตั้งหาร

                  __________________________________________________________________________________

                การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะ มาหาร

        __________________________________________________________________________________

               การหา ค.ร.น. โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะ มาหาร

               _____________________________________________________________________________________

                 21 หารไม่ลงตัว ให้ชักลงมาได้ ทันที

                 __________________________________________________________________________________

                  17 หารไม่ลงตัว ให้ชักลงมาได้ ทันที

           __________________________________________________________________________________

                ได้ ค.ร.น.

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK