การหา ค.ร.น. โดยการแยกตัวประกอบ แบบตั้งหาร

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 กล่าว ง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก

ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6       

    ค.ร.น. ของ ทั้งสามจำนวนต้องถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  และมีค่าน้อยที่สุด

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

ตัวอย่างที่ 1

         หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้  โดยการตั้งหาร

 โดยการตั้งหาร

_________________________________________________________________________________________

                       ตัวไหน หารไม่ลงตัว ชักลงมาได้เลย

___________________________________________________________________________________________

                       ตัวไหน หารไม่ลงตัว ชักลงมาได้เลย

_________________________________________________________________________________________

                       ได้ ค.ร.น.

_________________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

           หา ค.ร.น. ของจำนวนต่อไปนี้  โดยการตั้งหาร

___________________________________________________________________________________________

                       การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดมาหาร

_______________________________________________________________________________________

                         การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดมาหาร

___________________________________________________________________________________________

                         การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดมาหาร

_____________________________________________________________________________________________

                 การหา ค.ร.น.โดยการตั้งหาร หาจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดมาหาร

_______________________________________________________________________________________

                   3 หารไม่ลงตัว ชักลงมาได้เลย

_________________________________________________________________________________________

                      ได้ ค.ร.น.

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK