ห.ร.ม.  หรือ ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

  

ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม.จากตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 1 

จงหา ห.ร.ม. ของ       a 64  , a 45         

 

จากโจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

         ดังนั้น ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร      a6 b4  ,  a4 b5   ได้ลงตัวทั้งสองจำนวน

 

พิจารณา    a    ของทั้งสองจำนวนคือ         a 6   ,  a 4     ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ     a 4   

 

พิจารณา    b    ของทั้งสองจำนวนคือ         b 4  ,  b 5    ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ      b 4

 

ดังนั้น      ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร           6 b 4  ,  a 4 b 5          คือ            a 4 b 4        

 

__________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

 

จงหา ห.ร.ม. ของ           3 b 4 c 2    , a 4 b 5  c 3    

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

         ดังนั้น ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร            ได้ลงตัวทั้งสองจำนวน

 

พิจารณา    a      ของทั้งสองจำนวนคือ       a 3 , a 4        ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ          a 3 

 

พิจารณา    b      ของทั้งสองจำนวนคือ       b 4 , b 5      ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ          b 4  

 

พิจารณา    c      ของทั้งสองจำนวนคือ        c 2  ,  c 3    ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ          c 2

 

ดังนั้น    ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร      a 3 b 4 c 2    , a 4 b 5  c 3     

 

                                                           คือ     3 b 4 c 2

   
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK