ห.ร.ม.  หรือ ตัวหารร่วมมาก 

           คือตัวประกอบร่วม ที่ทีค่ามากที่สุด 

กล่าวอย่างเข้าใจง่าย ๆว่า " ห.ร.ม. ของกลุ่ม จำนวนใด ๆ หมายความว่า

ห.ร.ม. ตัวนั้น จะต้องมีค่ามากที่สุด ที่สามารถ หารสมาชิกทุกตัวในกลุ่ม นั้น ลงตัว "

 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา ห.ร.ม.จากตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 3

 จงหา ห.ร.ม. ของ      10 a 6 b 2 c 2   ,   5 a 4 b 4 c 3   

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

                  ดังนั้น ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร     5 , 10      ได้ลงตัวทั้งสอง จำนวน

 

                 พิจารณา จำนวนนับ ของทั้งสี่จำนวนคือ       5        

 

                 ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่หารทั้งlสอง  จำนวน ลงตัว คือ         

 

 พิจารณา     a    ของทั้งสองจำนวนคือ       a 6 , a 4     ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ   a 4   

    

 พิจารณา     b   ของทั้งสองจำนวนคือ       b 2 , b 4     ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ   b 2          

 

 พิจารณา     c   ของทั้งสองจำนวนคือ        c 2 , c 3      ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ   c 2       

 

ดังนั้น  ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร    10 a 6 b 2 c 2   ,   5 a 4 b 4 c 3   ลงตัว

                                               

                                           ห.ร.ม.      คือ      5 a 4 b 2 c 2

     

__________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 4

จงหา ห.ร.ม. ของ           12 a 3 b 4 c  ,     8 a 2 b 4 c 6    ,    16 a 3 b 2 c 3 

 

         จากโจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

         ดังนั้น ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนที่มาหาร      ได้ลงตัวทั้งสามจำนวน

 

        พิจารณา จำนวนนับ ของทั้งสี่จำนวนคือ                 12,  8, 16

 

        ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่หารทั้งสามจำนวน ลงตัว คือ            4

 

 พิจารณา      ของทั้งสี่จำนวนคือ     a 3 , a 2 , a 3      ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    a 2   

  

 พิจารณา    b    ของทั้งสี่จำนวนคือ     b 4 , b 4 , b 2      ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    b 2 

 

 พิจารณา     c    ของทั้งสี่จำนวนคือ     c  , c 6  , c 3      ห.ร.ม. คือตัวที่น้อยที่สุดที่ซ้ำกัน คือ    c    

 

ดังนั้น      ห.ร.ม. จะเป็น จำนวนทีน้อยที่สุดที่นำมาหาร

 

               12 a 3 b 4 c  ,     8 a 2 b 4 c 6    ,    16 a 3 b 2 c 3          ได้ลงตัว

 

                ห.ร.ม.      คือ       4 a 2 b 2 c 

 

 
 

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK