การหา ค.ร.น.

   ค.ร.น. คือตัวคูณร่วมนัอย หมายถึงพหุคูณร่วมของจำนวนนับที่มีค่าน้อยที่สุด 

 กล่าว ง่าย ๆพอเข้าใจได้ว่า  ค.ร.น. ของกลุ่มจำนวนใด ๆ หมายความว่า

จำนวนนั้นจะต้องถูกหารจาก ทุกตัวในกลุ่ม  ได้ลงคัวและ มีค่าน้อยที่สุด

ยกตัวอย่างเช่น  ค.ร.น.  ของ  2, 4, 6    คือ  12   

    ค.ร.น. คือ  12     ดังนั้น     12  ถูกหารด้วย  2, 4, 6  ลงตัว  

 ต่อไปเราจะมาเรียนรู้การหา ค.ร.น.

 

 ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการหา    ค.ร.น.   จากตัวอย่างเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 1 

จงหา ค.ร.น.. ของ          a 6 b 4 , a 4 b 5 

 

จากโจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

         ดังนั้น  ค.ร.น.  จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุดของ       a 6 b 4 , a 4 b 5 

 

พิจารณา    a    ของทั้งสองจำนวนคือ      a 6 , a 4      ค.ร.น.  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด   คือ    a 6 

 

พิจารณา    b    ของทั้งสองจำนวนคือ      b 4 , b 5     ค.ร.น.  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด   คือ    b 5  

 

ดังนั้น     ค.ร.น.     ของ       6 b 4 , a 4 b 5     คือ         a 6 b 5 

 

__________________________________________________________________________________

ตัวอย่างที่ 2

 

จงหา  ค.ร.น.   ของ      a 3 b 4 c 2    ,    a 4 b 5  c 3 

 

จาก โจทย์   ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า เป็นเลขยกกำลัง

 

 ดังนั้น    ค.ร.น. จะเป็น  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด ของ     3 b 4 c 2 ,      a 4 b 5  c 3 

 

พิจารณา     a   ของทั้งสองจำนวนคือ       a 3 , a 4         ค.ร.น.  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด   คือ   a 4       

 

พิจารณา    b   ของทั้งสองจำนวนคือ       b 4 , b 5        ค.ร.น.  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด   คือ    b 5      

 

พิจารณา    c   ของทั้งสองจำนวนคือ        c 2 , c 3          ค.ร.น.  คือตัวยกกำลัง ที่มากที่สุด   คือ   c 3      

 

ดังนั้น  ค.ร.น. ของ                         3 b 4 c 2 ,     a 4 b 5  c 3 

 

                                         คือ                4  b 3

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK