แบบฝึกหัด เสริมทักษะการหา ห.ร.ม. (ใหม่)

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหา ห.ร.ม.

- หา ห.ร.ม.ของ ของ จำนวนต่อไปนี้

-What is the greatest common factor of

               1.แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหา ห.ร.ม.  - หา ห.ร.ม.ของ ของ จำนวนต่อไปนี้

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหา ห.ร.ม.

- หา ห.ร.ม.ของ ของ จำนวนต่อไปนี้

-What is the greatest common factor of

               2. แบบฝึกหัด เสริมทักษะ การหา ห.ร.ม.  - หา ห.ร.ม.ของ ของ จำนวนต่อไปนี้

 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่มถูกใจ บน Facebook