การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และ  วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

กุญแจคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด 1.2 การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ในบทนี้ เป็นการแก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

และวาดกราฟของสมการเชิงเส้นของคำตอบที่ได้ 

   1.  จงแก้อสมการต่อไปนี้ พร้อมเขียนกราฟแสดงคำตอบ   
 

1)    1.1 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

         1.1 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

2)    1.2 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

       1.2 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

3)      1.3 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

           1.3 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

4)      1.4 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

 

วิธีทำ

          1.4 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว EX1

 

  

 

5)      1.5 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

       1.5 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

6)       1.6 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

         1.6  แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว EX2

 

 
 

7)      1.7 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

 

วิธีทำ

          1.7 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

8)      1.8 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

วิธีทำ

          1.8 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

9)      1.9 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

      1.9 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

10)     1.10 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

     1.10 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
  2.  จงแก้อสมการต่อไปนี้   
 

 

1)     2.1 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

 

วิธีทำ

 

       2.1 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 
 

2)    2.2 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

 2.2 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว EX3

 

 
 

3)    2.3 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

  2.3 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

4)     2.4 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

             2.4 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

5)     2.5 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

วิธีทำ

      2.5 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

6)     2.6 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และกราฟ

วิธีทำ

              2.6 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

7)      2.7 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

                2.7 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว EX4

 

 
 

8)     2.8 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

           2.8 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 
 

วีดีโอ การแก้ อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียวEX5

 
  9)    2.9 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ   
 

10)     2.10 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

         2.10 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

11)     2.11 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

           2.11 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 
 

12)     2.12 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว และวาดกราฟ

วิธีทำ

                 2.12 แก้อสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 
 

ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK