แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ 

1.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

- เติมตัวเลข ที่ถูกต้องบนเส้นจำนวน

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  - เติมตัวเลข ที่ถูกต้องบนเส้นจำนวน

 

2.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

- เติมตัวเลข ที่ถูกต้องบนเส้นจำนวน

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  - เติมตัวเลข ที่ถูกต้องบนเส้นจำนวน

3.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

-หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  -หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

4.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

-หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  -หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

 

5.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

-หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  -หาระยะทางระหว่างจุด สองจุด

 

6.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

- เติมเส้นจำนวน จากค่าอสมการที่กำหนดให้

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  - เติมเส้นจำนวน จากค่าอสมการที่กำหนดให้

7.

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ

- เติมเส้นจำนวน จากค่าอสมการที่กำหนดให้

แบบฝึกหัด เสริมทักษะ กราฟของอสมการ  - เติมเส้นจำนวน จากค่าอสมการที่กำหนดให้

 

  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน Facebook