ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

แบบฝึกหัด 2.2ก ม.1 พื้นฐาน

 

ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม

บวกด้วยจำนวนเต็มบวก  การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การบวกจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การบวกจำนวนเต็ม

  การบวกจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การบวกจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การบวกจำนวนเต็ม

   การบวกจำนวนเต็ม

   การบวกจำนวนเต็ม

   การบวกจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การบวกจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การบวกจำนวนเต็ม

  การบวกจำนวนเต็ม

 
 

  การบวกจำนวนเต็ม

  การบวกจำนวนเต็ม

 

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK