การคูณจำนวนเต็ม

แบบฝึกหัด 2.4 ม.1 พื้นฐาน

 

การคูณจำนวนเต็ม

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

และ โจทย์ การคูณจำนวนเต็ม เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

   การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5      

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6  
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7  
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 8 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 8  
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 9 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 9  
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 10 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 10 
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 11 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 11 
 

  การคูณจำนวนเต็ม

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  การคูณจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 12 เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 12 
 

  การคูณจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK