สมบัติของจำนวนเต็มการสลับที่ เปลี่ยนหมู่

สมบัติของ 1 และ 0

แบบฝึกหัด 2.6 ม.1 พื้นฐาน

 

สมบัติของจำนวนเต็ม การสลับที่ เปลี่ยนหมู่ สมบัติของ 1 และ 0

ในบทนี้  เป็นการเรียนรู้จาก แบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม การสลับที่

เปลี่ยนหมู่ สมบัติของ 1 และ 0

และ โจทย์ สมบัติของจำนวนเต็ม การสลับที่ เปลี่ยนหมู่ สมบัติของ 1 และ 0

เป็นการเฉลยที่ง่ายต่อการ เรียนรู้ด้วยตนเอง

พร้อมกับการเฉลยคำตอบ อย่างเป็นขั้นตอน 

 
 

คำตอบของแบบฝึกหัด เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม การสลับที่ เปลี่ยนหมู่ สมบัติของ 1 และ 0

สามารถเปิดโดยการ คลิก ที่แถบแนวนอน เพื่อดูเฉลยคำตอบ/วิธีทำ ได้ทันที

 

 

     สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 1 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 1      

  สมบัติของจำนวนเต็ม

  สมบัติของจำนวนเต็ม

  สมบัติของจำนวนเต็ม

  สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 2 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 2     

   สมบัติของจำนวนเต็ม

   สมบัติของจำนวนเต็ม

   สมบัติของจำนวนเต็ม

   สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

   สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบ ข้อที่ 3 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 3     

  สมบัติของจำนวนเต็ม

 
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

 

  สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 4 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 4      

   สมบัติของจำนวนเต็ม

   สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 5 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 5    

1. 

  สมบัติของจำนวนเต็ม

2.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

3.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

4.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

5.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

6.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

7.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

8.

  สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 6 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 6  
 

  สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK  

  สมบัติของจำนวนเต็ม

เฉลยคำตอบข้อที่ 7 เรื่อง สมบัติของจำนวนเต็ม

 

 เฉลยคำตอบข้อ 7  
 

  สมบัติของจำนวนเต็ม

 
     
  ชอบแล้ว เป็นกำลังใจให้เรา อย่าลืมกดปุ่ม ถูกใจ บน FACEBOOK