บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม ,การหารจำนวนเต็มบวก,จำนวนเต็มลบ   VDO 5 - 7

แสดงโดยใช้ วีดีโอ ทีละขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เรียน เลข ม.1 - ม 3 และผู้สนใจ

 
 

               VDO

 

                    Adobe Captivate 4

 

 

VDO 1  บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 2  บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม

 

VDO 3  บทเรียน  การหารจำนวนเต็มVDO 4  บทเรียน  การหารจำนวนเต็มVDO 5  บทเรียน  การหารจำนวนเต็ม